Iman, Islam Dan Ehsan

7:21 AM


~Assalamualaikum~ 
Sentiasa mendoakan kalian dari kejauhan

Laa illahaillallah :)

Hadis sahih Muslim, daripada Abdullah bin Umar, katanya Umar al-khattab ayahnya bercerita kepadanya seperti berikut:

Pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya hitam pekat. Sama sekali tidak nampak pada dirinya tanda-tanda seperti orang yang datang dari jauh. Tetapi tidak seorang pun daripada kami yang mengenali lelaki tersebut. Dia duduk dekat dengan Nabi saw. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Dia juga meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri.

Dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepadaku mengenai Islam."

Rasulullah saw bersabda, "Islam itu hendaklah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad adlah utusan Allah. Hendaklah kamu mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu dalam perjalanan."

Lelaki itu berkata, "kamu berkata benar."

Umar berkata: Tentu saja kami merasa hairan kepada orang itu, sebab dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan (jawapan Rasulullah).

Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku mengenai iman."

Rasulullah menjawab, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, beriman kepada hari akhir dan juga kepada qadar-Nya yang baik dan yang buruk,"

Lelaki itu berkata, "Kamu telah berkata benar." Kemudian beliau menyambung, "Beritahukan kepada diriku mengenai Ehsan."

Rasulullah bersabda, "Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak berasa melihat-Nya maka hendaklah kamu merasa dilihat oleh-Nya."

Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat."

Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya."

Lelaki itu berkata, "Kalau begitu beritahukan tentang tanda-tandanya saja."

Rasulullah bersabda, "Kalau sudah ada budak perempuan melahirkan tuannya; kalau kamu telah menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dari kalangan orang-orang melarat penggembala kambing saling berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi."

Umar berkata: Kemudian lelaki itu pun pergi. Setelah berlalu beberapa hari akhirnya Rasulullah berkata kepadaku, " Wahai Umar, tahukah kamu siapakah lelaki yang (beberapa hari lalu) mengajukan pertanyaan?" umar menjawab: Hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang mengetahui. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibrail. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian semua."

(Imam An-Nawawi,Syarah shahih Muslim (Terj), Buku 1, 1994, Mustaqiim, Jakarta, ms 295-296)

3 perkara untuk mendapat 3 perkara: Barangsiapa yang diilhamkan tiga perkara, maka dia akan mendapat tiga perkara: orang yang diilhamkan untuk berdoa, ianya akan dikabulkan. orang yang ditunjukkan untuk istighfar, dia akan diampunkan. orang yang dianugerahi petunjuk untuk bersyukur, dia akan memperolehi tambahan rezeki.

Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, (peliharalah daku) supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. (Al-Qasas [28] : 16)

You Might Also Like

0 comments